Esperanto-Societo Neŭbrandenburg
Germana Esperanto-Asocio r.a.

Societa registrejo Neubrandenburg 777, Adreso: Brunhilde Pfennig,
Uns Hüsung 29/0705, 17034 Neubrandenburg, Tel. (03 95) 4 22 13 98,
Retpoŝto: info@esperanto-nb.devorstand@esperanto-nb.de

Nia kalendaro

aktualigita je 27.10.2018

2018

GEFA-jarkunveno en Prerow

De la ĝis la okazos la ĉijara jarkunveno de la Germana Esperanta Fervojista Asocio, en Prerow.

50-a LAMA-kunveno

La okazos en Güstrow nia LAMA-kunveno.

2019

96-a GEK en Neumünster

De la ĝis okazos la 96-a Germana Espeanto-Kongreso en Neumünster.

Vidu ankaŭ Verdan Informilon 8/2018

42-a SEFT

De la ĝis la okazos la 42-a SEFT apud Thomsdorf.

Universala Kongreso de Esperanto

De la ĝis la okazos la 104-a Universala Kongreso de Esperanto en Lahti (Finnlando).

Vidu ankaŭ en la Vikipedio pri tio.