Esperanto-Societo Neŭbrandenburg
Germana Esperanto-Asocio r.a.

Societa registrejo Neubrandenburg 777, Adreso: Brunhilde Pfennig,
Uns Hüsung 29/0705, 17034 Neubrandenburg, Tel. (03 95) 4 22 13 98,
Retpoŝto: info@esperanto-nb.devorstand@esperanto-nb.de

Nia kalendaro

aktualigita je 21.08.2018

2018

Societa kunveno en Septembro

Laŭ decido dum maja kunveno ni veturos la per trajno al la urbeto Demmin.

Bonvolu aliĝi ĉe nia estraro ĝis komenco de septembro.

Vidu ankaŭ Verdan Informilon 8/2018

Semajnfina kurso en Oktobro 2018

La ĝis la okazos semajnfina kurso.

Vidu ankaŭ Verda Informilo 1/2018

GEFA-jarkunveno en Prerow

De la ĝis la okazos la ĉijara jarkunveno de la Germana Esperanta Fervojista Asocio, en Prerow.

50-a LAMA-kunveno

La okazos en Güstrow nia LAMA-kunveno.

2019

96-a GEK en Neumünster

De la ĝis okazos la 96-a Germana Espeanto-Kongreso en Neumünster.

Vidu ankaŭ Verdan Informilon 8/2018

42-a SEFT

De la ĝis la okazos la 42-a SEFT apud Thomsdorf.

Universala Kongreso de Esperanto

De la ĝis la okazos la 104-a Universala Kongreso de Esperanto en Lahti (Finnlando).

Vidu ankaŭ en la Vikipedio pri tio.